Activități

28 septembrie 2018

Europa ne ajută să ne dezvoltăm - Proiectul CALIFICAS promovat prin Concursul EUROSCOLA Colegiul Național „A. I. Cuza” Alexandria - EU4Rgrowth

Elevii Colegiului Național „A. I. Cuza” Alexandria, județul Teleorman implementează în perioada 24 mai 2018- 24 octombrie 2018, în cadrul competiției europene EUROSCOLA, o campanie de informare, conștientizare și promovare a beneficiilor aduse comunității locale de proiectul cu finanțare europeană CALIFICAS, proiect derulat de Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria.

Tinerii Colegiului Național „A.I.Cuza” Alexandria sunt foarte conștienți de faptul că trăiesc într-o Europă care ne oferă interculturalitate, diversitate, deschidere dar și multe provocări pe care trebuie să le transformăm în avantaje. Tinerii promovează beneficiile aduse comunității de proiectele europene prin activități originale și interactive.

18 iulie 2018

Fêter le 14 juillet a L’Ambassade de France en Roumanie

13 iulie 2018

Școala de Vară ROMFRA 2018

În perioada 08 iulie- 13 iulie 2018 s-a derulat la Alexandria Școala de Vară ROMFRA 2018, proiect finanțat de Direcția de Tineret și Sport Teleorman, la inițiativa doamnei Oana Stoicescu, președinta Asociației ROMFRA și doamnei Marie Céline Essertel, o veche prietenă a asociației. O minunată întâlnire cu Marie Céline Essertel și fetele din grupul teatral din Toulouse Marie, Pauline, Lucie, Candice et Margot. Timp de trei zile tinerii francezi și români au avut activitate în 2 ateliere, cel de muzică și cel de teatru. Elevii alexăndreni, Andrei, Codrin, Daria și Valentina au pus în scenă alături de tinerele din Franța un spectacol de improvizație, „Grădina publică” apoi reprezentantele Franței au prezentat o adaptare a piesei „Cântăreața cheală” de Eugène Ionesco. Alături de acești tineri au fost doamnele profesoare Veronica Maxim, Rodica Davidenco și Oana Stoicescu.

Atelierul de muzică a reprezentat o altă atracție a școlii de vară. Animatoarea, Muriel Lamoth și Paula Dobrin cu elevii Daria, Andreea, Roxana, Alexandra, Diana, Renata, Ana- Maria, Iulia și Bianca au realizat un program muzical atractiv care a deschis ritmul pentru ritm și creație.

Invitatele din Franța au fost găzduite de familii alexăndrene, colegi profesori și elevi participanți la activitate.

Mulțumim publicului care ne-a onorat cu prezența și domnului atașat cultural, reprezentantul Ambasadei Franței la București, dl. Michel Monsauret care a fost alături de noi la spectacolul de încheiere.

Entre les 08 et 13 juillet 2018, L’ Ecole d’ été ROMFRA 2018 s’est déroulée à Alexandria, un projet financé par la Direction de la Jeunesse et de Sport Teleorman, à l’initiative de Mme Oana Stoicescu, présidente de la ROMFRA et Mme Marie Céline Essertel, une vraie amie de l’association. Une merveilleuse rencontre avec Marie- Céline et les adolescentes du groupe théâtral de Toulouse, Marie, Pauline, Lucie, Candice et Margot. Pendant trois jours les jeunes français et roumains ont travaillé ensemble par deux ateliers, un de théâtre et un autre de musique. Les jeunes d’Alexandria, Andrei, Codrin, Daria et Valentina ont créé un spectacle d’ improvisation „ Le jardin public” et puis les jeunes françaises ont présenté une adaptation de la pièce la „Cantatrice chauve” d’ E. Ionesco. Les professeures Veronica Maxim, Rodica Davidenco et Oana Stoicescu ont accompagné les invités et les jeunes tout au long de ce projet.

L’atelier de musique a représenté une autre attraction de l’ Ecole d’été ROMFRA 2018. Mme Muriel Lamoth, animatrice et Mme Paula Dobrin, professeure, avec les élèves roumains, Daria, Andreea, Roxana, Alexandra, Diana, Renata, Ana- Maria, Iulia, Bianca ont mis en scène un programme musical intéressant de rythme et création.

Les invitées françaises ont été logées dans des familles d’Alexandria, des enseignants et des jeunes participants à l’Ecole d’été.

Nous remercions le public qui nous a suivi et applaudi et de même Monsieur l’attaché de l’Ambassade de France en Roumanie, M. Michel Monsauret qui a choisi d’être parmi nous à Alexandria à cette occasion-là.

14 iunie 2018

Un nou proiect marca ROMFRA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”,
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.
Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman - EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 102081

„Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Parteneri:

ȘCOLI IMPLICATE:

TELEORMAN

GIURGIU

Scopul proiectului este acela ca prin derularea de activități integrate la nivelul comunității, respectiv profesori, directori, părinți, autorități locale, elevi să genereze o reducere a abandonului școlar timpuriu și să promoveze un sistem educațional eficient la toate nivelele.

Obiectiv general:

Reducerea abandonului școlar în județele Teleorman si Giurgiu prin acces egal la educație de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Obiective specifice:

Activitati in care este implicata ROMFRA:

A4.2. Derularea de activitati educationale

Interventii educationale centrate pe nevoiile identificate ale copiilor anteprescolari, prescolari si scolari, interventii ce vor avea ca scop transformarea cadrului educational intr-unul prietenos si de calitate capabil sa atraga si sa mentina copilul in procesul educational.

Aceste materiale vor completa activitatea clasica din timpul orelor de curs si vor fi create pe anumite nivele ce vor tine cont de exprimare, mesaj, pictograme, grad de interactivitate in functie de specificul grupului tinta. Parcurgerea acestor materiale va fi urmata de discutii libere,dezbateri, proiecte prezentate de copii.

Derularea acestei activitati va fi sustinuta pentru scolile din judetul TR in cadrul unor centre comune dupa cum urmeaza:

Centrul 1:

Centrul 2:

Centrul 3:

A4.3 Consiliere si orientare cu elevii

Expertii de consiliere educationala P2 vor colabora si cu parintii, tutorii legali si alti specialisti in educatie (cadre didactice, psiholog scolar) in scopul adaptarii rogramei la nevoile elevului, precum si a solutionarii problemelor scolare, comportamentale sau de alta natura ale elevului.

A5.4. Monitorizarea parcursului educational

A5.5. Sprijin material si financiar raportat la rezultatele obtinute

In scopul eficientizarii derularii programului a doua sansa si pentru a creste rata de ramanere in program dupa inceperea acestuia se vor realiza sesiuni de consiliere si asistenta personalizata cu fiecare membru al GT.

A6. Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si a personalului de sprijin din scolile tinta

A7. Interventie de capacitare si implicare a parintilor si a autoritatii locale in activitatea scolara a copiilor

18 septembrie 2017

"Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede"

Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu SC Power Net Consulting SRL București, SC Kalymed Impex SRL Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială "Alexandru Depărățeanu" Roșiorii de Vede, SC B IQ Consulting SRL Alexandria, Școala Gimnazială "Dan Berindei" Roșiorii de Vede, și Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de parteneri, anunță lansarea proiectului "Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede" (Cod SMIS 2014+ 10208).

Proiectul va fi derulat în perioada 21.08.2017 – 20.08.2020 și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede, prin implementarea de măsuri integrate ce vizează educația, ocuparea, sănătatea, locuirea și implicarea civică.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 565 de persoane (350 de adulți, 200 de elevi din clasele I-VIII și 15 preșcolari) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul sau reședința în una din cele cinci zone marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Rezultate previzionate:

Valoarea proiectului:

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Date de contact:
Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, Jud. Teleorman, România
Telefon: (4) 0 347 401 546 | Fax: (4) 0 247 317 995 | Web: http://romfra.ro | E-mail: secretariat@romfra.ro