Anunțuri parteneri

10 noiembrie 2018

Anunț de atribuire - închiriere spațiu pentru pregătirea teoretică curs "Confecționer-asamblor articole din textile"

10 noiembrie 2018

Anunț de atribuire - închiriere spațiu pentru pregătirea practică curs "Confecționer-asamblor articole din textile"

19 octombrie 2018

Invitație de participare la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului servicii de închiriere spațiu curs pregătire practică

19 octombrie 2018

Invitație de participare la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului servicii de închiriere spațiu curs pregătire teoretică

8 septembrie 2018

Invitație de participare la procedura pentru atribuirea contractului servicii de hrană (catering)

8 august 2018

Invitație de participare la procedura pentru atribuirea contractului servicii de tabere și excursii pentru copii

18 iulie 2018

Invitație de participare la procedura pentru atribuirea contractului servicii de hrană (catering)

19 iunie 2018

Anunț de atribuire - închiriere spațiu pentru pregătirea teoretică a ucenicilor în ocupația "Confecționer-asamblor articole din textile"

30 mai 2018

Invitație de participare la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu curs pregătire teoretică a ucenicilor la locul de muncă în ocupația "Confecționer-asamblor articole din textile"

30 mai 2018

Anunț de anulare a procedurii de achiziție spațiu pregătire teoretică a ucenicilor