3 august 2017

"Atelierul de firme" - un proiect finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman

Atelierul de firme este un proiect derulat de Asociatia ROMFRA din Alexandria, si finantat de Directia Județeana pentru Sport si Tineret Teleorman, proiect care vizeaza promovarea educatiei nonformale si a culturii antreprenoriale si civice , in randul tinerilor in scopul stimulării dezvoltării locale.

Obiectivele proiectului constau in;

Proiectul propus cuprinde un stagiu de formare gratuit pentru 40 de tineri cu vârsta cuprinsa intre 15 si 35 de ani. Stagiul va fi intensiv, (structurat pe module interactive) cu accente pe aspectele practice ( realizare de firme de exercițiu, simulări on line pe tematici din curs)si pe prezentarea de exemple de succes in domeniul antreprenorialului local din diverse domenii de activitate ( IT, comerț, producție, agricultura, servicii, etc.). Asociatia Romfra va oferi de asemenea un suport e-learning pentru aprofundarea elementelor legate de curs, punând la dispoziția fiecărui cursant echipamentele si software-ul necesar dezvoltării abilitaților antreprenoriale.

Aplicațiile practice din cadrul proiectului vor promova si dezvolta conceptele educației nonformale in rândul tinerilor si vor aborda la modul concret si exemplificativ modul de derulare al afacerii, participând activ la procesul de incluziune sociala a tinerilor.

La finalul cursului va fi eliberat un atestat / certificat de participare.
Informații si înscrieri la sediul ROMFRA din Alexandria, str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, sau la telefon 0374962043.