Carieră de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative

Obiective și durată

Obiectivul General

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Proiectul se inscrie in AP1 DMI1.3 prin:

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din invatamantul preuniversitar din regiunile S-Muntenia si S-V prin cresterea accesului la informatie, consiliere metodica si formare continua, prin crearea unei comunitati online, fiind astfel aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Durata de implementare - 3 ani (01.09.2010 - 31.08.2013)

Activități planificate

A.0 Activitati de management al proiectului:

A.1 Elaborarea metodologiei si a procedurilor de asigurare a calitatii, inclusiv managementul programului de formare continua pentru personalul didactic

A.2 Identificarea nevoilor de formare continua ale cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

A.3 Proiectarea pedagogica a programului de formare continua in sistem „blended learning” de catre echipa de experti cheie

A.4 Crearea comunitatii online (portalului) destinate formarii continue a cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

A.5 Formarea formatorilor-tutori multiregionali pentru programul de formare continua in sistem „blended learning”

A.6 Derularea programului de formare continua cu cele 4 cursuri in sistem „blended learning”

A.7 Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate anticipate

Chestionare

Chestionar ECDL (doc - 128 KB)Chestionar managementul clasei (doc - 163 KB)Chestionar proiectare curriculum (doc - 171 KB)Chestionar metode interactive (doc - 225 KB)

Fișa de proiect

A. Obiective Proiect

Obiectivul General

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Proiectul se inscrie in AP1 DMI1.3 prin:

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din invatamantul preuniversitar din regiunile S-Muntenia si S-V prin cresterea accesului la informatie, consiliere metodica si formare continua, prin crearea unei comunitati online, fiind astfel aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

B. Durata de implementare - 3 ani (01.09.2010 - 31.08.2013)

C. Activitati

A.0 Activitati de management al proiectului:

A.1 Elaborarea metodologiei si a procedurilor de asigurare a calitatii, inclusiv managementul programului de formare continua pentru personalul didactic

A.2 Identificarea nevoilor de formare continua ale cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

A.3 Proiectarea pedagogica a programului de formare continua in sistem „blended learning” de catre echipa de experti cheie

A.4 Crearea comunitatii online (portalului) destinate formarii continue a cadrelor didactice din grupul tinta in domeniile de studiu propuse prin proiect

A.5 Formarea formatorilor-tutori multiregionali pentru programul de formare continua in sistem „blended learning”

A.6 Derularea programului de formare continua cu cele 4 cursuri in sistem „blended learning”

A.7 Diseminarea rezultatelor proiectului

D. Rezultate anticipate

E. Justificarea necesității implementării proiectului

Recomandarile realizate de principalul furnizor de formare pentru pregatirea profesionala a cadrelor didactice din Romania, in ceea ce priveste nevoile si domeniile de formare actuale sunt:

Se pune accent pe dezvoltarea de curriculum centrat pe formarea de competente in randul elevilor, pentru a sprijini insertia ulterioara a acestora pe piata muncii. Aplicarea metodelor activ–participative in actul educational in vederea asigurarii calitatii in invatamant.

Proiectul este necesar la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare din urmatoarele argumente:

Proiectul urmareste sa solutioneze aceste aspecte prin reducerea resurselor de timp, a resurselor financiare si materiale necesare cadrelor didactice pentru participarea la cursuri, prin posibilitatea de a se informa si educa la distanta prin intermediul platformei de e-learning, stimuland cadrul didactic in procesul educatiei continue responsabile. Proiectul propune implementarea unui program multiregional de formare compus din 4 cursuri cu tematici prioritare MECI bazate pe resurse digitale. Proiectul ofera cadrelor didactice din regiunile S-Muntenia si S-V, oportunitatea parcurgerii unor cursuri in format combinat (blended learning), cu sesiuni in sala in care cursantii pot lucra in echipa si pot interactiona cu colegii si cu formatorul, si sesiuni de instruire la distanta, mediate de resurse digitale, care permit autoinstruirea neconditionati de timp sau de resurse financiare, folosind materiale multimedia interactive.

Faptul ca profesorii pot parcurge materialele online in ritmul lor propriu, determina cresterea gradului de flexibilitate adaptat stilului acestora de invatare si solutioneaza problema nepotrivirii de orare si dificultatii gasirii unui interval de timp care sa fie acceptabil pentru toti cei interesati de acest program de formare. Prin intermediul comunitatii online dezvoltata in proiect, cadrele didactice pot invata din experienta celorlalti colegi, astfel incat informatiile si resursele la care au acces cadrele didactice sa fie relevante si accesibile in momentul in care au nevoie de ele. Cursantii vor fi capabili sa stimuleze si sa motiveze generatiile actuale de elevi, care sunt „generatii digitale”, extinzand utilizarea calculatorului si a internetului in activitatile profesionale cotidiene.

Proiectul va aduce o plus valoare asupra:

Proiectul va avea o dimensiune strategica multiregionala prin adresabilitatea interventiilor sale la nivelul cadrelor didactice de toate categoriile si specialitatile siadaptat nevoilor categoriilor de cadre didactice implicate.

Date de contact

ISJ Teleorman

Adresa: Strada Carpați, nr. 15, Alexandria, cod poștal 140059, jud. Teleorman

Telefon: 0247 312 712

Fax: 0247317092

Email: isjteleo@isjtr.ro

Asociația ROMFRA

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, jud. Teleorman

Telefon: (4) 0 347 401 546

Fax: (4) 0 247 317 995

Email: secretariat@romfra.ro

Persoane de contact: Sorin Sferle - director, sorin@romfra.ro