Legături externe

Ambasada Franței în România - http://www.ambafrance-ro.org

Liceul Francez Anna de Noailles București - http://www.lyfrabuc.ro

Insitutul Francez București - http://www.culture-france.ro

Ministerul Educației - Franța - http://www.education.gouv.fr

Instituții ale Uniunii Europene:

Portalul Europa:

Parlamentul European

Consiliul Uniunii Europene

Președinția Uniunii Europene

Comisia Europeană

Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Curtea Europeană de Conturi

Ombudsmanul European

Controlorul European pentru Protecția Datelor

Banca Centrală Europeană

Banca Europeană de Investiții

Fondul European de Investiții

Comitetul Economic și Social European

Comitetul Regiunilor

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Oficiul European pentru Selecția Personalului

Scoala Europeană de Administrație

Agenții comunitare

Agenții din cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune

Agenții din cadrul cooperării polițienesti și judiciare în materie penală

Agenții executive

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/

EUR-LEX - portalul de acces la legislația Uniunii Europene

Jurnalul Oficial al UE

Centrul de presă UE

Librăria UE

Colțul de lectură

Biblioteca Centrală

Eurostat