14 iunie 2018

Un nou proiect marca ROMFRA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”,
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.
Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman - EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 102081

„Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Parteneri:

ȘCOLI IMPLICATE:

TELEORMAN

GIURGIU

Scopul proiectului este acela ca prin derularea de activități integrate la nivelul comunității, respectiv profesori, directori, părinți, autorități locale, elevi să genereze o reducere a abandonului școlar timpuriu și să promoveze un sistem educațional eficient la toate nivelele.

Obiectiv general:

Reducerea abandonului școlar în județele Teleorman si Giurgiu prin acces egal la educație de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Obiective specifice:

Activitati in care este implicata ROMFRA:

A4.2. Derularea de activitati educationale

Interventii educationale centrate pe nevoiile identificate ale copiilor anteprescolari, prescolari si scolari, interventii ce vor avea ca scop transformarea cadrului educational intr-unul prietenos si de calitate capabil sa atraga si sa mentina copilul in procesul educational.

Aceste materiale vor completa activitatea clasica din timpul orelor de curs si vor fi create pe anumite nivele ce vor tine cont de exprimare, mesaj, pictograme, grad de interactivitate in functie de specificul grupului tinta. Parcurgerea acestor materiale va fi urmata de discutii libere,dezbateri, proiecte prezentate de copii.

Derularea acestei activitati va fi sustinuta pentru scolile din judetul TR in cadrul unor centre comune dupa cum urmeaza:

Centrul 1:

Centrul 2:

Centrul 3:

A4.3 Consiliere si orientare cu elevii

Expertii de consiliere educationala P2 vor colabora si cu parintii, tutorii legali si alti specialisti in educatie (cadre didactice, psiholog scolar) in scopul adaptarii rogramei la nevoile elevului, precum si a solutionarii problemelor scolare, comportamentale sau de alta natura ale elevului.

A5.4. Monitorizarea parcursului educational

A5.5. Sprijin material si financiar raportat la rezultatele obtinute

In scopul eficientizarii derularii programului a doua sansa si pentru a creste rata de ramanere in program dupa inceperea acestuia se vor realiza sesiuni de consiliere si asistenta personalizata cu fiecare membru al GT.

A6. Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si a personalului de sprijin din scolile tinta

A7. Interventie de capacitare si implicare a parintilor si a autoritatii locale in activitatea scolara a copiilor