18 septembrie 2017

"Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede"

Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu SC Power Net Consulting SRL București, SC Kalymed Impex SRL Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială "Alexandru Depărățeanu" Roșiorii de Vede, SC B IQ Consulting SRL Alexandria, Școala Gimnazială "Dan Berindei" Roșiorii de Vede, și Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de parteneri, anunță lansarea proiectului "Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede" (Cod SMIS 2014+ 10208).

Proiectul va fi derulat în perioada 21.08.2017 – 20.08.2020 și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede, prin implementarea de măsuri integrate ce vizează educația, ocuparea, sănătatea, locuirea și implicarea civică.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 565 de persoane (350 de adulți, 200 de elevi din clasele I-VIII și 15 preșcolari) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul sau reședința în una din cele cinci zone marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Rezultate previzionate:

Valoarea proiectului:

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Date de contact:
Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, Jud. Teleorman, România
Telefon: (4) 0 347 401 546 | Fax: (4) 0 247 317 995 | Web: http://romfra.ro | E-mail: secretariat@romfra.ro