Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT

Descrierea proiectului "Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT"

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-FRANCEZĂ ROMFRA, derulează, în perioada 25 aprilie 201824 aprilie 2021, în calitate de Partener, proiectul „Acces egal şi calitativ la educaţie în județele Giurgiu şi Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 105966, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții: 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Proiectul se desfășoară în parteneriat:

 • Solicitant – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN
 • Partenerul P1 - INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GIURGIU
 • Partenerul P2 - ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-FRANCEZĂ ROMFRA
 • Partenerul P3 – ASOCIATIA "TINERII MANAGERI” SLATINA
 • Partenerul P4 - MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA

Valoarea totală a proiectului (Cheltuieli totale eligibile): 9,262,508.85 lei, din care asistența financiară nerambursabilă: 8,511,542.74 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă reducerea abandonului școlar în județele Teleorman și Giurgiu, prin acces egal la educaţie de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Au fost selectate 12 școli (7 din Teleorman si 5 din Giurgiu) care prezintă un grad ridicat de risc in ceea ce privește abandonul școlar si in interiorul cărora au fost identificate o serie de nevoi esențiale care pot genera un cadru educațional de viitor pentru toți elevii. Școlile surprinse in proiect sunt: SCOALA GIMNAZIALA BUZESCU, SCOALA GIMNAZIALA NANOV, SCOALA GIMNAZIALA POROSCHIA, SCOALA GIMNAZIALA SMIRDIOASA, SCOALA GIMNAZIALA TATARASTII DE SUS, SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU COLFESCU ALEXANDRIA, SCOALA GIMNAZIALA NR 6 ALEXANDRIA -JUDEȚUL TELEORMAN și SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GAISENI, SC GIMNAZIALA NR 1 MIRSA, SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOLINTIN-VALE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI– JUDEȚUL GIURGIU.

La nivelul acestora, s-au derulat/se derulează activităţi integrate, prin participarea profesorilor, directorilor, părinților, autorităților locale și nu în ultimul rând a elevilor.

Pe parcursul a 3 ani, s-au derulat/se derulează în continuare acțiuni educaționale directe pentru copiii ante-preșcolari, preșcolari, școlari si pentru tinerii si adulții care au părăsit sistemul educațional. Efectul generat de proiect se dorește a fi unul sustenabil atât pentru cei 80 ante preșcolari, 220 preșcolari, 500 școlari, cât și pentru 280 profesori care participă la cursurile de îmbunătățire a competențelor și vor continua să aplice noțiunile dobândite pe parcursul acestui proiect si pentru generațiile următoare de elevi.

Rezultatele dorite sunt cele ca, de la an la an, intervențiile referitoare la prevenirea abandonului școlar să aibă impactul dorit astfel încât rata abandonului să se diminueze constant.

Proiectul îşi propune sa creeze toate premisele pentru un exemplu de buna practică ce va fi diseminat si către restul comunităților din aceleași regiuni sau chiar de la nivel național. Unul din obiectivele de viitor al acestui proiect este acela de a crea o sinergie locală centrată pe dezvoltare educațională, la care sa participe toți membrii comunității.

Activitățile educaționale ce se derulează in cadrul proiectului vor reduce riscul de abandon școlar in rândul a 800 elevi si 220 tineri/adulți înscriși in programul “A doua șansă”.

Urmarea unei forme de învățământ reprezintă pentru aceștia, pe termen scurt, o mai buna integrare sociala iar finalizarea studiilor va reprezenta creșterea șanselor de inserție socio-profesionala, in viitor.

Totodată, activitățile de educaţie non-formală, consiliere si orientare in care aceștia sunt implicați vor conduce la creșterea stimei de sine si a nivelului de auto motivare, aspecte foarte importante in structurarea caracterului si in procesul de ieșire din riscul de excluziune sociala..

Rezultate realizate până în prezent:

Modernizarea si dotarea spatiilor din școlile vizate: 12 școli în curs de dotare cu mobilier și echipamente didactice și informatice (300 tablete distribuite, 12 videoproiectoare, 12 table interactive , 5 pachete echipamente sportive etc), in scopul îmbunătățirii activității educaționale.

Activități educaționale în derulare: 148 copii de vârsta ante preșcolară și preșcolară participante, 446 de copii/elevi nivel primar si gimnazial, 3 concursuri sportive /trimestru organizate, 3 cercuri tematice înființate (Cultura generala, Educaţie plastica si Educaţie civica), 6 pachete echipamente sportive distribuite, 2 scoli Pilot in care se organizează "școală după școală", 60 de copii care participa la programul "școală după școală"

Ședințe de consiliere si orientare cu elevii: 175 copii de vârsta ante preșcolară și preșcolară consiliați, 535 copii/elevi consiliați

Derularea programelor de tip "A doua șansă" pentru tineri si adulți:

 • Activitate de consiliere derulate pentru 204 persoane tineri/adulți înscriși în programe de tip "A doua șansă" in vederea prevenirii abandonului școlar;
 • 204 tineri/adulți care au participat/participă la programele de reintegrare educațională și formarea inițială de tip "A doua șansă"
 • 1 platformă online in pregătire pentru a fi pusa la dispoziția parteneriatului
 • 204 tineri/adulți in curs de monitorizare in vederea stabilirii evoluției educaționale
 • 1 metodologie de acordare a spijinului financiar
 • 186 de tineri/adulți care primesc sprijin financiar ca urmare a rezultatelor bune la învățătură

Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice si a personalului de sprijin din școlile țintă

 • 270 cadre didactice care au participat/participă la cursurile de formare
 • 270 cadre didactice care și-au îmbunătățit competentele transversale
 • 2 cursuri in curs de parcurgere de cadrele didactice ( 2 clasice, 215 curs 1, 242 curs 2)
 • 1 suport de curs online realizat
 • 1 metodologie de acordare a sprijinului realizata (Max 1000 de euro / scoala acordati ca sprijin pentru activităţi educative)
 • Minim 10 de proiecte/scoală depuse in vederea sprijinului pentru activităţi educative
 • Sesiuni focus grup in pregătire
 • 3 ghiduri de bune practici in pregătire
 • 10 subiecte pregătite pentru forum (diseminate online)

Intervenție de capacitare si implicare a părinților si a autorității locale in activitatea scolara a copiilor

 • 1sesiune inițială de conștientizare a situatiei comunitatilor in derulare la nivelul scolilor
 • 2-3 sesiuni de consiliere parentala/ luna in fiecare din cele 12 unitati scolare
 • 344 părinți in activităţi de consiliere la nivelul proiectului (344 unici)
 • 1 grup online in definire
 • 1 Strategie integrata de realizare a ghidului de colaborare
 • 2 Strategie privind sustenabilitatea rezultatelor
 • 3 parteneriate propuse (Biblioteca, Politie, APL)

Descrierea proiectului "Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT"

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies