Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021

În contextul implementării proiectului POCU 132925 - Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică - TEHNIC, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA din Alexandria, în calitate de partener, a asigurat furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevii beneficiari ai activităților derulate în cadrul proiectului, participanți la stagiul de practică 1 în perioada februarie – iulie 2021. Echipa de consiliere și orientare profesională a fost alcătuită din coordonator consiliere și orientare profesională, Sorin Sferle / Cezar Adrian Vlad și trei responsabili consiliere și orientare profesională: Adela Dorobanțu, Janina Bulibașa și Cristina Buzatu-Bobocel.

Serviciile de consiliere și orientare profesională au fost derulate în acord cu cadrul de implementare stabilit în Metodologia de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională elaborată în cadrul Proiectului, au fost planificate, proiectate și implementate de către cei trei responsabili consiliere și orientare profesională, sub îndrumarea permanentă a coordonatorului consiliere și orientare profesională P1. Echipa de consiliere și orientare profesională a Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA din Alexandria a organizat întâlniri cu directorul unității de învățământ beneficiare – Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Roșiorii de Vede și cu profesorii diriginți ai claselor incluse în activitățile Proiectului. În urma acestor întâlniri au fost încheiate protocoale de colaborare având ca scop principal promovarea unei colaborări între cele două instituții, prin concentrarea și respectarea intereselor ambelor părți implicate, în beneficiul elevilor înregistrați în grupul țintă al proiectului Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică-TEHNIC, viitori absolvenți, în profilul Tehnic, domeniile Electromecanică și Mecanică, în vederea sprijinirii acestora în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, dobândirii de competențe ce corespund pieței muncii și creșterea angajabilității acestora.

Au fost derulate workshop-uri inițiale cu elevii, în care a fost descris specificul serviciilor de consiliere și orientare profesională, beneficiile și limitele acestui tip de intervenție, a fost analizat și solicitat acordul de consimțământ informat al fiecărui beneficiar al serviciilor de consiliere și orientare, au fost programate primele ședințe de consiliere și orientare profesională.

Beneficiarii acestor servicii de consiliere și orientare profesională, elevii participanți în cadrul Proiectului la stagiul de practică 1 în perioada februarie – iulie 2021, în sesiunile constante de consiliere și orientare de grup și individuale, au fost asistați de către responsabilii consiliere și orientare profesională în demersul de autocunoaștere și dezvoltare personală și profesională. Au fost sprijiniți să descopere propriile trăsături personale, interese profesionale, să își stabilească obiective proprii pe termen mediu şi lung, să identifice pașii de parcurs pentru atingerea obiectivelor stabilite, să conștientizeze punctele forte, aspectele de îmbunătățit, amenințările și oportunitățile în ceea ce privește cariera viitoare, să descopere competențele necesare și nivelul achizițiilor proprii în ceea ce privește specializarea obținută la finalizarea studiilor liceale sau profesionale, să ia o decizie informată și să-și prioritizeze acțiunile necesare atingerii obiectivelor personale sau de carieră, să-și însușească tehnici și instrumente de promovare profesională, să valorifice la maximum propriile resurse, oportunitățile de carieră și să-și construiască un traseu profesional în armonie cu propriile valori, interese, abilități și aptitudini, raportat atât la profesia dorită, cât și la posibilitățile de angajare oferite de piața muncii.

La activitățile de consiliere și orientare profesională furnizate de către ROMFRA - Alexandria în cadrul proiectului au participat un număr de 90 de elevi înscriși la domeniile Electromecanică și Mecanică, învățământ liceal și profesional, au fost aplicate 90 de chestionare de consiliere, au fost derulate sesiuni constante de consiliere și orientare profesională de grup și individuale atât în format fizic, cât și online, au fost întocmite un număr de 90 portofolii ale elevilor, au fost derulate 2 vizite de studiu și a fost realizat un raport final de activitate.

În cadrul acestor sesiuni, responsabilii consiliere și orientare profesională au realizat evaluarea cu ajutorul platformei standardizată de evaluare PEDb, utilizând licențe și teste standardizate achiziționate în cadrul Proiectului, cu ajutorul chestionarelor nestandardizate, au utilizat materiale suport și fișele de lucru elaborate și incluse în Proiectul Profesional al Elevului.

Fiecare activitate de consiliere și orientare în carieră s-a dorit să ofere fiecărui beneficiar un pretext reflexie în ceea ce privește propriul traseu profesional astfel încât, la finalul intervenției să fie capabil să analizeze pașii parcurși, să identifice care sunt aceia care se dovedesc a fi potriviți și eficienți pentru propria persoană, să clarifice ce a învățat și i-a fost de folos, să stabilească dificultățile întâmpinate și cum a reușit să le depășească, ce a învățat din experiențele proprii, din greșelile sale sau ale celorlalți, cum a reușit să se adapteze la conjuncturile la care a luat parte, care sunt strategiile însușite prin care poate să se apropie sau poate atinge succesul în planul carierei.

Prin activitățile de consiliere și orientare profesională la care au participat elevii beneficiari am dorit și ne-am străduit ca aceștia să reușească să își însușească un set de competențe necesare dezvoltării lor personale:

  • Competențe practice precum abilități de rezolvare a problemelor, abilități rezolutive centrate pe înțelegerea și realizarea sarcinii, asumare, responsabilitate, conform rolului
  • Competențe centrate pe valori și atitudini : respect de sine, respect pentru cei din jur, etică și conformare/ respectarea regulilor (în relațiile și interacțiunile socio-grupale, socioprofesionale), interes pentru inovație, deschidere la nou, solicitudine, toleranță, acceptarea diferențelor, spirit întreprinzător, educație antreprenorială
  • Competențe de învățare: abilități de învățare, flexibilitate, gândire critică
  • Competențe metodologice: abilități de organizare și planificare a carierei; luarea deciziei; gestionarea eficientă a resurselor (buget, timp, alte resurse personale și complementare), abilități de promovare personală și socio-grupală
  • Competențe sociale: abilități de comunicare și interacțiune, gestiunea conflictelor, respectul de sine și pentru ceilalți


Le dorim absolvenților noștri să aibă mult succes în ceea ce își propun și suntem siguri că au reușit să descopere că ”Pentru a deveni un om capabil și de suscces în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: personalitatea, studiul și practica.” (Henry Ward Beecher).

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021 - Flyer 1

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevii participanți la stagiul 1 de practică: februarie – iulie 2021 - Flyer 2

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies