ONG DEVELOP

ATELIERE de lucru organizate în scopul identificării de soluţii practice de optimizare a comunicării între administraţie şi ONG și de susţinere şi dezvoltare a sectorului nonguvernamental.

Data publicării:  1 noiembrie 2021
Atelier 4. Cultură, tineret, schimburi internaţionale
Atelier 2. FRANCOFONIE
Atelier 1. ,, Dezvoltare locală – administrație, mediu, social”
Atelier 3. Educaţie şi formare

Atelier 1. ,, Dezvoltare locală – administrație, mediu, social”

Activitatea s-a desfășurat luni, 11 octombrie 2021, ora 17.00. la sediul Asociației.

Au participat 30 de tineri, elevi ai Liceului Constantin Noica din Alexandria + un cadru didactic însoțitor. Au mai participat: un reprezentant al Instituției Prefectului, un reprezentant al Direcției Județene de Tineret și Sport Teleorman, finanțator al proiectului ONG –DEVELOPP 2021,

Scopul acestei întâlniri a fost de a oferi mai multe informații tinerilor despre importanța conceptului de dezvoltare durabilă, despre modul în care fiecare cetățean poate contribui la realizarea acestor obiective. A fost, de asemenea, accentuată importanța voluntariatul. Tinerii au fost încurajați să devină voluntari. Voluntariatul este o oportunitate de creștere personală și profesională pentru orice tânăr care simte că dorește să facă ceva pentru o lume mai bună - una bazată pe grijă și dragoste, fără discriminări, în care suntem toți egali, pe protejarea mediului și folosirea inteligentă și eficientă a resurselor pe care le avem la dispoziție, pentru o societate axată pe binele oamenilor, în care instituțiile statului își fac datoria, iar cetățenii se simt respectați și valorizați.

Participanții au fost interesați de tema abordată și au participat activ. Evenimentul li s-a părut interesant, informațiile primite suficiente pentru a înțelege că orice aspect al vieții noastre este legat de dezvoltare durabilă, iar problema dezvoltării durabile trebuie să fie o problemă de interes general pentru toate țările lumii și toți locuitorii acestora.

În toate acțiunile întreprinse de oameni trebuie să primeze dezvoltarea durabilă și grija față de mediul înconjurător și de o gestionare rațională a resurselor naturale.

În ceea ce privește a doua temă de discuție, voluntariatul, câțiva tineri au declarat că ar fi dispuși să participe ca voluntari într-o organizație neguvernamentală dar nu cunosc niciun ONG activ în localitatea proprie. Ei s-au interesat despre posibilitățile de participare.

În acest sens, Asociația ROMFRA și-a propus să organizeze, în parteneriat cu cadrele didactice din școli și licee, mai multe sesiuni de informare și conștientizare. ROMFRA, cu experiența și profesionalismul echipei sale, poate realiza puntea dintre tineri, administrație, societatea civilă.

Atelier 2. FRANCOFONIE

Activitatea s-a desfășurat vineri, 1 octombrie 2021, la sediul Asociației de Prietenie Romano-Franceză ROMFRA din strada Mihail Kogălniceanu, nr 46-48, Alexandria.

Au participat membrii fondatori și membrii activi ROMFRA, reprezentanți ai partenerilor ROMFRA: Direcția de Tineret și Sport Teleorman, Instituția Prefectului județul Teleorman, și Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, școli/licee din Alexandria; tineri cu vârsta între 15 - 16 ani, elevi sau reprezentanți ai unor ONG-uri, voluntari.

Scopul acestui atelier a fost sensibilizarea și relansarea proiectelor culturale cu o mai mare participare a tinerilor în cadrul Asociației ROMFRA.

Este nevoie de o mai mare implicare la nivel comunitar și cultural pentru ca societatea să evolueze. S-a accentuat importanța implicării tinerilor în proiectele culturale francofone.

Proiectele culturale indică particularitățile unui grup de persoane și respectul pe care îl au față de cultura din care provin, cultura ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Mai mult, atunci când colaborăm cu alte culturi, acest lucru ne determină să ne apreciem ceea ce avem și să descoperim mult mai multe lucruri noi.

Idei de școli de vară sau schimburi de experiență în domeniul economic care să implice școlile din regiune, au fost propuse de partenerii francezi și agreate de partenerii români.

Prin intervenția fiecărui participant s-a realizat și o mică retrospectivă a vieții asociative a Asociației ROMFRA, care de 30 ani promovează ideea de colaborare și partaj, rezultatele fiind remarcabile și care fac dintr-o asociație mică un exemplu de reușită și continuitate. Concluziile au fost fructuoase și cu o aplicabilitate imediată.

Toate aceste idei au fost subliniate în cadrul acestei întâlniri, într-un mediu non formal, în aer liber, cu respectarea distanțării și purtarea măștilor de protecție, cadru impus si de situația pandemică dar totuși un cadru prietenos.

Atelier 3. Educaţie şi formare

Atelierul s-a derulat în continuarea atelierului Francofonie E, vineri, 1 octombrie 2021.

S-au alăturat participanților de la Francofonie, partenerii educaționali: cadre didactice, consilieri, psihologi din școli/licee din Alexandria, parteneri constanți în activitățile ROMFRA.

Scopul acestui atelier a fost promovarea rolului educației și al formării pe tot parcursul vieții pentru individ și pentru societate, sublinierea a tot ceea ce trebuie să se învețe și cum să se învețe. Participarea tinerilor în cadrul Asociației ROMFRA la activitățile de formare au fost întotdeauna susținute prin proiecte cu finanțare europeană și cu rezultate concrete, cu impact social și comunitar.

Zecile de proiecte derulate cu elevi, cadre didactice, dar și cu șomeri, adulți, etc stau la baza promovării unei educații de calitate cu implicații semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte.

S-a pus accentul pe nevoia de educație și formare pe tot parcursul vieții, care oferă oamenilor oportunitatea de a acumula cunoștințe și de a-și dezvolta aptitudini și abilități necesare pentru a deveni cetățeni informați și activi, care contribuie la dezvoltarea comunității. Educația asigură stabilitate și dezvoltare personală dar și socială.

Prin intervenția fiecărui participant s-au reluat experiențe frumoase din proiecte de succes ale Asociației ROMFRA, proiecte care au rezultate vizibile la nivelul comunităților unde s-au derulat.

Concluziile au fost interesante și pentru echipa din care fac parte membrii ROMFRA, cât și pentru partenerii educaționali, consilieri, cadre didactice, psihologi, formatori în toate domeniile de interes.

La final, directorul Asociației a confirmat că ROMFRA va fi, în continuare, un partener relevant pentru furnizarea educației non formale a tinerilor, dar și a angajaților instituțiilor publice: Prefectura județului, Primăriile de municipii, orașe, comune, Inspectoratul Școlar Județean, în cadrul unor proiecte care sprijină modernizarea și eficientizarea acestora prin informatizare, formare continuă, schimb de bune practici. Va oferi suport și consultanță în întocmirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeana. Va identifica și atrage parteneri viabili.

Capacitatea operațională a solicitantului este bine-cunoscută, având resursele materiale, umane și informaționale necesare derulării activităților propuse: spații echipate corespunzător, echipamente moderne, formatori acreditați, experți/specialiști într-o multitudine de domenii de interes pentru tineri.

Atelier 4. Cultură, tineret, schimburi internaţionale

Activitatea s-a desfășurat joi, 30 septembrie 2021, orele 18.00 – 19.00, la sediul Asociației de Prietenie Romano-Franceză ROMFRA, debutând cu masa rotundă ”dezvoltarea ONG-urilor prin proiecte. Valorificarea bunelor practici şi a resurselor proprii; Promovarea de proiecte în parteneriat (ora 17.00 – 18.00)

În cadrul mesei rotunde au fost abordate următoarele subiecte:

  • Experiențe, proiecte, parteneriat cu autoritățile locale și ONG-urile franceze şi române ale Asociației ROMFRA.
  • Administrație publică – prezentare proiecte în parteneriat cu societatea civilă.
  • Experiențe ale elevilor și cadrelor didactice în proiectele ERASMUS, lecții învățate, idei pentru viitoare proiecte.

Au fost prezenți 30 elevi și cadre didactice, participanți în proiecte ERASMUS, voluntari ROMFRA și tineri care au beneficiat de proiecte ale asociației, reprezentanți ISJ, Instituția Prefectului, Asociația ROMFRA

Participanții au vorbit despre experiențele lor și lecțiile învățate urmare implicării în proiecte cu tineri din spațiul european: dialogul intercultural, consolidarea valorilor europene, eliminarea prejudecăților și stereotipurilor, sensibilizarea cu privire la subiecte relevante din punct de vedere social care va conduce la stimularea implicării lor în societate și participare activă.

Cadrele didactice coordonatoare au împărtășit de asemenea din experiența lor și au reliefat ideea că aceste acțiuni sunt deschise tuturor tinerilor dar, în principal, celor cu mai puține posibilități materiale și cu oportunități reduse. ERASMUS + stabilește un cadru de cooperare pornind de la valorile europene impuse de Uniunea Europeana: implicare, conectare și responsabilizarea tinerilor.

Proiectele pentru tineri încurajează și promovează participarea acestora la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și asigură accesul tuturor tinerilor la resursele oferite de aceste acțiuni. Tinerii sunt o sursă inepuizabilă de idei și de acțiuni inovatoare pentru dezvoltarea societății atât pentru prezent cât și pentru viitor. Asociația ROMFRA are în derulare în prezent 3 proiecte ERASMUS cu parteneri din Europa, pentru tineri dar și pentru adulți.

Toți participanții au fost de acord că, în urma participării la proiectele Erasmus+, au avut niște experiențe care i-au marcat. Proiectele europene aduc noi cunoștințe, noi capacități, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecționarea limbilor străine în contexte reale.

Au învățat să lucreze împreună pentru un rezultat bun de care să se bucure cu toții. Cu ajutorul proiectelor au luat parte la viața de zi cu zi a unor persoane din alte țări și au ajuns să-i cunoască, să le înțeleagă mai bine cultura, să lege prietenii. Au conștientizat că pot învăța că trebuie să trăiască viața frumos, într-un mod echilibrat și să prețuiască timpul, canalizând-ul pe lucrurile cu adevărat folositoare.

Rolul Atelierului de lucru, a fost de a Valorifica bunele practici ale celor prezenți, de a Identifica tematici de interes pentru viitoare proiecte în scopul obținerii finanțării de fonduri nerambursabile.

Având în vedere că toți participanții și-au exprimat dorința de a repeta experiențele trăite, de a fii parte din proiecte viitoare, și apreciind că tinerii sunt o sursă inepuizabilă de idei și de acțiuni inovatoare pentru dezvoltarea societății atât pentru prezent cât și pentru viitor, Asociația ROMFRA le-a propus întâlnirii viitoare, de lucru, pentru dezvoltarea de proiecte.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies