ONG DEVELOP - Dezvoltarea capacității și relevanței organizațiilor de tineret din județul Teleorman prin creșterea gradului de implicare civică al tinerilor în proiecte de dezvoltare durabilă

Data publicării:  21 octombrie 2021
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop
ONG Develop

Tinerii sunt principalii actori ai unei societăți globale în schimbare. Mulți dintre ei se confruntă cu incertitudini legate de viitorul lor, ca urmare a schimbărilor tehnologice, a tendințelor demografice, a discriminării, a excluziunii sociale, a populismului, ale căror efecte asupra locurilor de muncă, a abilităților sau a felului în care funcționează democrația noastră nu sunt încă cunoscute. Mai mult ca oricând, ei trebuie să se adapteze rapid și să fie capabili să se adapteze la aceste provocări.

Există două motive principale pentru care tinerii trebuie să cunoască și să se implice în problemele comunității:

  • în primul rând, deoarece tinerii sunt printre cei mai vulnerabili cetățeni ai unei țări (șomaj, acces la educație, abandon școlar, alimentație necorespunzătoare). Vocile lor trebuie să se facă auzite pentru a rupe ciclul sărăciei;
  • în al doilea rând, pentru că sunt creativi, talentați și pregătiți să schimbe lumea.

Energia, creativitatea şi viziunea tinerilor pot fi direcţionate cu succes spre eforturile globale care se depun în sprijinul unei dezvoltări durabile, vor putea răspunde provocărilor legate de dezvoltare în comunităţile lor. Dacă tinerii sunt implicaţi, programele generate de ei vor fi actuale, performante şi de lungă durată, deoarece generaţia următoare este deja integrată în contextul actual de dezvoltare. Abilitatea tinerilor de a se evidenţia şi de a comunica cu cei de vârsta lor trebuie să fie luată în calcul. Acesta este motivul pentru care dezvoltarea durabilă prin tineri are un avantaj considerabil în comparaţie cu programele de dezvoltare tradiţionale.

Este adevărat că le lipsește experiența, în cele mai multe cazuri. Acest obstacol poate fi însă depăşit prin intermediul unor colaborări eficace şi parteneriate egale între tineri şi adulţi în cazul managementului proiectelor.

Scopul proiectului ONG DEVELOP – Dezvoltarea capacității și relevanței organizațiilor de tineret din județul Teleorman prin creșterea gradului de implicare civică al tinerilor în proiecte de dezvoltare durabilă, finanțat de Direcția de Tineret și Sport Teleorman, derulat de Asociația ROMFRA în perioada 01 septembrie 2021- 30 octombrie 2021 este creșterea gradului de implicare civică a tinerilor în implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă în comunitatea în care trăiesc, contribuind astfel la îndeplinirea, în plan local, a obiectivelor de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României dar și la dezvoltarea capacității și sustenabilității organizațiilor de tineret din județul Teleorman.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Organizarea de acțiuni specifice de informare și conștientizare a 30 de tineri din organizațiile non guvernamentale existente(beneficiari direcți) și a mai multor potențiali voluntari/membri ai unor viitoare ONG-uri (beneficiari indirecți), din județul Teleorman, în ceea ce privește importanța dezvoltării durabile/sustenabile și a participării în proiectele de dezvoltare durabilă în plan local

Proiectul propus, vine sa rezolve in plan local deficitul de informare și conștientizare în ceea ce privește importanța conceptului de dezvoltare durabilă, a obiectivelor de dezvoltare durabilă, a modului de implicare a fiecărui cetățean în asumarea și participarea la realizarea acestor obiective.

Dezvoltarea durabilă este un concept general care se bazează pe schimbarea mentalităţii oamenilor, pe implementarea unei noi viziuni despre managementul resurselor şi dezvoltării economice. în toate acțiunile întreprinse de oameni trebuie să primeze dezvoltarea durabilă și grija față de mediul înconjurător și de o gestionare rațională a resurselor naturale.

Pentru România, cu precădere, dezvoltarea durabilă înseamnă stoparea emigrării prin crearea de noi întreprinderi și locuri de muncă, corelate cu scutirea de taxe și impozite a acestora pentru un an sau doi, reducerea importurilor pentru a se vinde cu prioritate produse românești, pentru a se redresa economia națională și a da posibilitatea românilor plecați la muncă în alte țări să revină în România, unde să-și găsească un serviciu cu un salariu decent. De asemenea, interesul României este să se întoarcă atât cei plecați, ca să poată lucra în acestă țară, contribuind la dezvoltarea ei, cât și stoparea plecării tinerilor în care Romania a investit pentru educație și a-i face să rămână să muncească aici pentru dezvoltarea durabilă a României și gestionarea corectă a resurselor sale.

Aceste lucruri sunt cunoscute mai mult sau mai puțin.

Astfel, activitățile proiectate în cadrul proiectului ONG DEVELOP – Dezvoltarea capacității și relevanței organizațiilor de tineret din județul Teleorman prin creșterea gradului de implicare civică al tinerilor în proiecte de dezvoltare durabilă dau un impuls vieții asociative locale, vor arăta că prin implicare și efort susținut se pot face lucruri bune pentru comunitate și se pot schimba mentalități:

  • o masă rotunda/workshop în care se prezintă experiențe, cazuri de bună practică, eșecuri privite ca lecții de învățat, proiecte;
  • ateliere de lucru în domenii specifice ONG-urilor locale: Dezvoltare locală – administraţie, mediu, social; educație și formare; Francofonie; Cultură, tineret, schimburi internaţionale
  • o vizită de studiu și un plan de acțiune pentru perioada 2021- 2025
  • o trecere în revistă a celor 30 de ani de existență a societății civile în Alexandria

O2. Promovarea parteneriatului între administraţia publică şi societatea civilă în scopul identificării de soluţii adecvate şi sustenabile în procesul de dezvoltare locală – parteneriate durabile pentru dezvoltare

Trebuie conştientizat faptul că dezvoltarea economico-socială la nivelul unei comunităţi este susţinută prin acţiune comună și implicarea tuturor actorilor: tineretul, familiile acestora, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, autoritățile locale, sindicatele, patronatele, institutele de cercetare-dezvoltare și inovare, sfera academică, mass media, cultele religioase, fermierii, vârstnicii, trebuie implicați în acțiunile conexe implementării.Un parteneriat funcţional între aceste structuri stă la baza proiectelor complexe de dezvoltare.Individual, efectul este mult diminuat.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies