Proiectul CALIFICAS - o șansă pentru integrarea pe piața muncii pentru 566 de șomeri din regiunile Sud și Sud Vest

Data publicării:  4 ianuarie 2016
Proiectul CALIFICAS

Asociația de prietenie Româno – Franceză ROMFRA a derulat proiectul „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare POSDRU/183/5.1/S/153815, în parteneriat cu Asociația” DOMINOU” Craiova și Asociația pentru dezvoltare și integrare” HELIANTHUS” Alexandria. Proiectul CALIFICAS, contract de finanțare POSDRU/183/5.1/S/153815, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare” și are o durată de implementare de 10 luni. Valoarea totală a proiectului este de 3.184.996 lei, din care 3.121.296,08 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității de ocupare a 625 persoane în căutarea unui loc de muncă - șomeri, prin dezvoltarea unui sistem integrat de orientare, consiliere și formare profesională. Ca urmare a implementării proiectului, este estimată angajarea a 42 de șomeri într-o perioadă de maximum 6 luni de la data finalizării proiectului.

Soluția CALIFICAS pentru șomerii din regiunea Sud și Sud Vest a fost concepută ca o soluție PERSONALIZATĂ ŞI INTEGRATĂ care a cuprins un pachet complex de măsuri (evaluare, consiliere, formare profesională) care a avut ca finalitate îmbunătățirea șanselor șomerilor de reintegrarea sustenabilă pe piața muncii.

Principalele activități destinate șomerilor derulate în cadrul proiectului s-au materializat în sesiuni de informare, orientare și consiliere profesională individuală și de grup și în programe de formare profesională continuă de calificare, recalificare, specializare și perfecționare.

Proiectul CALIFICAS a abordat, prin aceste activități, nevoile specifice de asistență ale șomerilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud și Sud Vest. Proiectul CALIFICAS și-a propus să ofere sprijin pentru inserția/reinserția în piața muncii pentru 625 de șomeri din regiunile Sud și Sud Vest, din care 180 de șomeri de lungă durată.

În cele 10 luni de implementare, proiectul CALIFICAS a sprijinit 566 de șomeri din foste zone industrializate din regiunile Sud și Sud Vest care au avut acces la servicii consiliere profesională de calitate și de seminarii și ateliere de informare privind piața muncii, oportunități de angajare pe piața locală și regională a muncii. Activitățile de consiliere profesională au sprijinit cei 566 de șomeri pentru identificarea parcursului de încadrare în muncă și de dezvoltare profesională. În cadrul proiectului CALIFICAS, cei 566 de șomeri au beneficiat de 100 de seminarii de instruire pentru căutarea unui loc de muncă și 48 de ateliere de informare profesională privind piața muncii și oportunitățile de ocupare la nivel local și regional.

În cadrul proiectului CALIFICAS, 566 de șomeri au beneficiat de activități de formare profesională, iar 564 dintre aceștia dobândit calificări în domenii relevante pentru piața muncii: operator calculatoare, formator, manager proiect, lucrător în comerț, manichiurist pedichiurist, confecționer asamblor articole din textile, cofetar, ospătar, frizer, stilist - - protezist unghii, baby sitter, tehnician maseur, specialist în domeniul deșeurilor.

Participarea șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest la activitățile proiectului CALIFICAS a avut caracter gratuit. 564 de șomeri care au participat la activitățile CALIFICAS și au finalizat programul de formare au beneficiat de subvenții de 600 lei/lună, pe toată durata programului de formare continuă.

Prin proiectul CALIFICAS, partenerii - Asociația de Prietenie Româno – Franceză ROMFRA din Alexandria, Asociația Dominou din Craiova și Asociația Helianthus din Alexandria -, și-au propus să contribuie, în mod direct, la îmbunătățirea șanselor de ocupare și integrare în piața muncii a șomerilor, în special din foste zone industrializate prin furnizarea unui pachet complex de servicii integrate și inovatoare. Ca rezultat al participării la activitățile proiectului CALIFICAS, 20 șomeri și-au găsit deja un loc de muncă, anterior finalizării perioadei de implementare a proiectului, aceasta reprezentând o primă confirmare a seriozității partenerilor și a relevanței pachetului de asistență CALIFICAS pentru nevoile specifice ale șomerilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud și Sud Vest.

Ca urmare a furnizării pachetului integrat de servicii, proiectul CALIFICAS contribuie, pe termen lung, la dezvoltarea comunităților locale din regiunile Sud Vest și Sud Muntenia. Efectele pozitive pe termen lung asupra comunităților locale sunt cu atât mai importante cu cât vizează șomerii provenind din fostele zone industrializate care sunt afectate de șomaj ridicat, lipsa locurilor de muncă (în condițiile unei oferte de forță de muncă calificată pentru profesii pentru care nu mai

Persoana de contact: Laura Elena MARINAȘ
Manager Proiect
E-mail: laura.marinas@gmail.com

Proiectul CALIFICAS - o șansă pentru integrarea pe piața muncii pentru 566 de șomeri din regiunile Sud și Sud Vest

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies