Un nou proiect marca ROMFRA

Data publicării:  14 iunie 2018
Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”,
Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.
Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman - EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 102081

„Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
 • Asociația ROMFRA Alexandria
 • Asociația „Tinerii manageriˮ
 • Municipiul Alexandria/U.A.T. Alexandria

ȘCOLI IMPLICATE:

TELEORMAN

 • Școala Gimnazială Buzescu
 • Școala Gimnazială “Alexandru Colfescu” Alexandria
 • Școala Gimnazială Nr 6 Alexandria
 • Școala Gimnazială Nanov
 • Școala Gimnazială Poroschia
 • Școala Gimnazială Smârdioasa
 • Școala Gimnazială Tătăraștii de Sus

GIURGIU

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni
 • Școala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Mîrșa
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin-Vale

Scopul proiectului este acela ca prin derularea de activități integrate la nivelul comunității, respectiv profesori, directori, părinți, autorități locale, elevi să genereze o reducere a abandonului școlar timpuriu și să promoveze un sistem educațional eficient la toate nivelele.

Obiectiv general:

Reducerea abandonului școlar în județele Teleorman si Giurgiu prin acces egal la educație de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Obiective specifice:

 • OS1 - Creșterea gradului de participare la învățământul ante-preșcolar, preșcolar și școlar din județele Giurgiu și Teleorman prin aducerea și menținerea în procesul educațional eficient și incluziv a unui număr de 800 copii cu risc de abandon, pe o perioada de 36 luni.
 • OS2 - Implicarea unui nr de 220 tineri si adulți pentru participarea la programele de reintegrare educațională si formarea inițială a acestora într-un context motivațional modern, pe perioada a 5 semestre școlare.
 • OS3 - Îmbunătățirea competențelor pentru 280 cadre didactice si pentru 24 persoane care fac parte din echipe manageriale din învățământul preuniversitar în termen de 36 luni.
 • OS4 - Îmbunătățirea si consolidarea relațiilor de cooperare educațională dintre actorii interesați de la nivelul comunităților din Giurgiu si Teleorman inclusiv prin implicarea celor 800 părinți/tutori în vederea asigurării de șanse egale sustenabile cu scopul reducerii riscului de părasire timpurie a școlii, pe o perioadă de 36 luni.
 • OS5 - Sprijinirea unui număr de 12 școli din județele Giurgiu si Teleorman, în scopul îmbunățățirii activității educaționale curente, prin aducerea și menținerea în școală a unor elevi provenind din zona de risc educațional, pe o perioada 36 luni.

Activitati in care este implicata ROMFRA:

 • A4 Sprijinirea copiilor inregistrati in grupul tinta
 • A5 Derularea programelor de tip "A doua sansa" pentru tineri si adulti
 • A6 Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si a personalului de sprijin din scolile tinta
 • A7 Interventie de capacitare si implicare a parintilor si a autoritatii locale in activitatea scolara a copiilor

A4.2. Derularea de activitati educationale

Interventii educationale centrate pe nevoiile identificate ale copiilor anteprescolari, prescolari si scolari, interventii ce vor avea ca scop transformarea cadrului educational intr-unul prietenos si de calitate capabil sa atraga si sa mentina copilul in procesul educational.

 • Comunicare afectiva
 • Activitati cheie in scopul preventiei parasirii timpurii a scolii cum ar fi: concursuri sportive (fotbal, maraton, badminton),
 • Cercuri tematice (pictura, educatie civica, cultura generala).
 • Curs de stimulare a creativitatii si a imaginatiei,
 • Curs non-discriminare,
 • Curs motivational, Cresterea stimei de sine,
 • Curs drepturile omului,
 • Curs sanatate-igiena-nutritie.

Aceste materiale vor completa activitatea clasica din timpul orelor de curs si vor fi create pe anumite nivele ce vor tine cont de exprimare, mesaj, pictograme, grad de interactivitate in functie de specificul grupului tinta. Parcurgerea acestor materiale va fi urmata de discutii libere,dezbateri, proiecte prezentate de copii.

Derularea acestei activitati va fi sustinuta pentru scolile din judetul TR in cadrul unor centre comune dupa cum urmeaza:

 • Centrul 1: Scoala Tatarasti,
 • Centrul 2: Buzescu, Nanov, Nr. 6 Alexandria,
 • Centrul 3: Alexandru Colfescu, Poroschia, Smirdoasa.

Centrul 1:

 • 36 copii anteprescolari si prescolari. Expert activitati educationale anteprescolari si prescolari C1
 • 28 copii din ciclu primar. Expert activitati educationale primar C1
 • 20 copii din ciclu gimnazial. Expert activitati educationale gimnazial C1

Centrul 2:

 • 48 copii anteprescolari si prescolari. Expert activitati educationale anteprescolari si prescolari C2
 • 72 copii din ciclu primar. Expert activitati educationale primar C2
 • 44 copii din ciclu gimnazial. Expert activitati educationale gimnazial C2

Centrul 3:

 • 58 copii anteprescolari si prescolari. Expert activitati educationale anteprescolari si prescolari C3
 • 65 copii din ciclu primar. Expert activitati educationale primar C3
 • 53 copii din ciclu gimnazial. Expert activitati educationale gimnazial C3

A4.3 Consiliere si orientare cu elevii

Expertii de consiliere educationala P2 vor colabora si cu parintii, tutorii legali si alti specialisti in educatie (cadre didactice, psiholog scolar) in scopul adaptarii rogramei la nevoile elevului, precum si a solutionarii problemelor scolare, comportamentale sau de alta natura ale elevului.

A5.4. Monitorizarea parcursului educational

A5.5. Sprijin material si financiar raportat la rezultatele obtinute

In scopul eficientizarii derularii programului a doua sansa si pentru a creste rata de ramanere in program dupa inceperea acestuia se vor realiza sesiuni de consiliere si asistenta personalizata cu fiecare membru al GT.

A6. Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si a personalului de sprijin din scolile tinta

 • 1 curs de 60 cu 15 credite profesionale transferabile) cu tema “Educatie incluziva”
 • 1 curs de 60 ore cu 15 credite profesionale transferabile cu tema “Abordari interactive in procesul educational”, pentru
 • Sesiuni de schimb de experienta TR - GR

A7. Interventie de capacitare si implicare a parintilor si a autoritatii locale in activitatea scolara a copiilor

 • A7.1. Evenimente de constientizare, consiliere parentala si diseminare
 • A7.2. Realizarea unei retele de comunicare in mediul online si offline

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies